Studenten werken voor geld

Body: 
Studenten hebben simpelweg geld nodig. Dat en nietsanders is voor de meesten van hen de reden voor eenbijbaantje.

Minister Hermans wil nog wel eens mooie woorden spreken over hetnut van de studentenbijbaan. Studenten leren via zo'n baantje ietswat hen in de collegebanken niet bijgebracht kan worden, vindt hij.Maar studenten zelf hebben geen boodschap aan deze redenering. Zewerken omdat ze anders niet kunnen rondkomen. Dat zegt althans hetHaagse studentenuitzendbureau Heracles op grond van een onderzoekonder vijfhonderd studenten. Dat ze met hun baantje een netwerkopbouwen, hun cv aankleden of ervaring opdoen, kan studenten weinigschelen.

Het geld dat studenten met hun bijbaantje verdienen gaat niet opaan 'luxe', zoals uitgaan of vakanties, maar gewoon aan dagelijksebehoeften. Dankzij hun werk kunnen veel studenten bijvoorbeeldzelfstandig wonen.

Studenten mogen dan voor het geld werken, toch laten ze hunbijbaantje niet vaak in de steek als ze ergens anders meer kunnenverdienen. Plezier halen ze vooral uit de contacten met de mensenom hen heen.

Slecht nieuws voor de onderzoekers zelf is dat studenten hunbijbaantje meestal niet via een uitzendbureau vinden. Meer dan dehelft komt aan werk via vrienden, bekenden en familie.

HOP, HO