Studenten willen betalen voor luxe en privacy

Body: 
Studenten zijn bereid aanzienlijk meer te betalenvoor een kamer dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoeknaar de woonwensen van kamerzoekers. De StichtingJongerenhuisvesting Utrecht (SJHU) ondervroeg net als vijf jaargeleden nieuwkomers in de stad over hun ideale woning.

Vijftig procent van de ondervraagden zegt zich nu een huur van400 tot 520 gulden te kunnen veroorloven. In 1994 ging demeerderheid uit van een prijs tussen de 300 en 400 gulden.

De stijging is voor een deel te verklaren uit een reëletoename van de kosten. De officiële kamerprijzen zijn immersachttien procent hoger dan vijf jaar geleden. Opvallend is echterdat nieuwe eerstejaars meer eigen voorzieningen willen hebben. Hetaantal studenten dat een voorkeur heeft voor een eigen keuken,toilet en woonkamer is in vergelijking met 1994 verdubbeld. De wensvan een eigen douche is zelfs verdrievoudigd. Als het dan toch moetwillen studenten het sanitair en andere voorzieningen met niet meerdan vijf medebewoners delen.

Overigens wil nog steeds de overgrote meerderheid van destudenten wonen in een studentenhuis in het centrum van de stad. Ende kamer moet tussen de 16 en 10 vierkante meter beslaan. Slechtsweinigen vinden onmiddellijk wat zij zoeken. De woningnood onderstudenten in Utrecht blijft onveranderd hoog.

In Utrecht is er een structureel tekort van 1500 kamers. Zo'n4000 studenten zijn deze zomer op zoek geweest of zoeken nog steedsnaar een kamer. De situatie is volgens coördinator MarjanSchuring zelfs "nog ietsje erger" dan voorgaande jaren."Opmerkelijk is dat echt alles wordt geaccepteerd, ook kamershelemaal in Amersfoort". Bovendien is vooral de afgelopen maand hetwoningaanbod van de SJHU teruggelopen. Kan in augustus doorgaansgereageerd worden op vier adressen, op dit moment zijn dat er vaakmaar een of twee. Een verklaring voor de daling die ook in anderestudentensteden is waar te nemen kan Schuring niet geven.

Voorkeuren kamerzoekers:

Eigen douche 33 procent in 1999; 10 procent 1994

Eigen toilet 26 procent in 1999; 10 procent 1994

Eigen woonkamer 16 procent in 1999; 7 procent 1994

Eigen keuken 15 procent in 1999; 9 procent 1994

Waar:

Centrum, Wittevrouwen, Dichterswijk, Oudwijk, Lombok

Waar niet:

Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen, Leidsche Rijn , De Uithof

Hoe:

Studentenhuis, Met vrienden, Alleen

Hoe niet:

Hospita, Woongroep, Met partner