Studenten zijn lui op vakantie

Body: 
Met auto of vliegtuig naar Frankrijk, om daar tekamperen, in de zon te liggen en een vakantieliefde op tescharrelen, dat is de favoriete vakantiebesteding van de Utrechtsestudent. Dit blijkt uit een telefonische enquête dieonderzoeksbureau STOGO de afgelopen weken heeft verricht inopdracht van het U-blad.
STOGO heeft bijna 1200 studentenhuizen gebeld om een respons tekunnen krijgen van ruim 400 ouderejaars studenten. Het U-blad wildevooral derde- en vierdejaars UU-studenten aan het woord laten omeen vergelijking te kunnen maken met de vakantiegewoonten tijdensde eerste studiejaren. Dat vakantie een gewoonte is staat vast:slechts 3,4 procent van de studenten gaf te kennen de afgelopendrie jaar helemaal níet op vakantie geweest te zijn.

Uit die vergelijking van 1997, 1998 en 1999 blijkt datstudenten, naarmate de studie vordert, langer op vakantie gaan enbestemmingen verder weg zoeken. Maar liefst zestien procent van deondervraagden heeft plannen om dit jaar op vakantie te gaan inZuidoost-Azië. En gingen ze in 1997 nog ruim drie weken opvakantie, dit jaar is dat al vier weken. Helemaal bovenaan deranglijst van populaire vakantieoorden staat Frankrijk.

Studenten gaan vaak meerdere keren per jaar op vakantie enverblijven in de zomer het liefst op de camping. Uit het onderzoekblijkt verder dat studenten zich bij voorkeur verplaatsen met deauto, hoewel de populariteit van het vliegtuig enorm begint testijgen. En studenten zijn lui tijdens vakanties: de meestgebezigde activiteit is luieren op het strand. Een enkeling doetaan museumbezoek, sporten of vrijwilligerswerk. Daarbij valt het opdat die actievelingen vooral voortkomen uit debèta-faculteiten.

Bijna zeventig procent van de ondervraagden zegt weleens eenvakantieliefde te hebben gehad. Veelal blijkt die relatie niet ergduurzaam. En bijna éénvijfde van de studenten is tijdensvakanties wel eens vreemdgegaan; jongens zeggen overigens mindervaak dergelijke slippertjes te maken dan meisjes: 13 tegenover 20procent.

AH