Studentenbonden nog lang niet tevreden

Body: 
Voor het eerst sinds mensenheugenis hebben destudentenbonden lof voor de studiefinancieringsplannen van eenminister. Maar er blijft nog wel wat te wensen over.

"Volgens onderzoek dat Hermans zelf heeft laten doen voor hijminister was, moet dat normbudget met 165 gulden omhoog. Nu is hetmet honderd gulden verhoogd, maar dat is te weinig. Die honderdgulden krijg je bovendien niet als beurs, maar moet je lenen. Veelstudenten zijn daar huiverig voor. Daarom moet de basisbeurs gewoonomhoog."

Over de ouderlijke bijdrage is de LSVb evenmin uitgepraat.Hermans laat het aan ouders en studenten zelf over hoe ze datregelen. Volgens de LSVb moet de overheid zorgen dat studenten geldkrijgen van hun ouders, bijvoorbeeld via de belastingen. "Hermansmaakt die ouderlijke bijdrage een integraal onderdeel van zijnbeleid, terwijl hij er totaal geen greep op heeft."

Ook het ISO heeft nog een paar noten op zijn zang. "Hermansvindt het heel gewoon dat studenten werken om rond te kunnenkomen", zegt voorzitter Roos Zwetsloot. "Maar dievanzelfsprekendheid is gebaseerd op de huidige economischeomstandigheden. Als de economie ooit instort, krijgen studenten hetheel wat moeilijker."

"Hermans heeft binnen de grenzen van het regeerakkoord heel veelgedaan", zegt Marlous Veldt. "Daar zijn we opgelucht over. Maar hetzijn noodmaatregelen, niet meer. Uiteindelijk moet er een anderstelsel komen." Dat vindt ook het ISO. Roos Zwetsloot: "Heteinddoel is nog niet bereikt."

HOP, HO