Studentencomplex Uithof vol

Body: 
Vorige week hebben de laatste bewoners van het studentencomplexaan de Cambridgelaan in de Uithof hun sleutel gekregen. Hiermeezijn alle 1002 kamers opgeleverd. Het complex, een bouwwerk vanarchitect Rudy Uytenhaak, heeft 67 miljoen gulden gekost. De bouwvan de studentenwoningen heeft in totaal twee jaar geduurd. Bij deaanvang van het volgende studiejaar zal er een feestelijke openingzijn.