Studentenverenigingen lijken weer te groeien

Body: 
De grote studentenverenigingen lijken overeind te krabbelen.Jarenlang leden ze onder het juk van de minister van Onderwijs.Maar nu klinkt hier en daar weer gejuich over het aantal nieuweleden. Het Amsterdamse corps ASC/AVSV zat twee dagen voor hetsluiten van de inschrijving al op hetzelfde aantal nieuwe leden alsvorig jaar. De verwachting is dat er zeker nog honderd bijkomen.Ook het Delftse corps heeft niks te klagen. Ondanks een daling vanhet aantal eerstejaars in de stad, hebben 290 studenten voor hetDSC gekozen. Dat zijn er zeventig meer dan vorig jaar. Volgensvoorzitter Joris Blankers van de Landelijke Kamer van Verenigingen(LKvV), waaronder alle corpora vallen, zijn Amsterdam en Delft geenuitzonderingen. Hij heeft de indruk dat het verenigingsleven najaren van ploeteren weer in de lift zit. Blankers heeft eeneenvoudige verklaring voor alle positieve geluiden: de verenigingendoen meer hun best om nieuwe leden te werven. Ook het feit dat deminister de regels voor studiefinanciering wil versoepelen zou eenrol kunnen spelen, evenals de krapte op de arbeidsmarkt.