Studentoordelen helpen onderwijs te verbeteren

In hun rapporten beschrijven de OER-redacteuren, die pervakgroep of faculteit georganiseerd zijn, de evaluaties die zeonder hun medestudenten gehouden hebben. Die hebben betrekking opde kwaliteit van het onderwijs, van de docenten en van deonderwijsvoorzieningen. Uit de nu gehouden enquĂȘtes blijktbijvoorbeeld dat de studenten die onderwijs krijgen in denoodlocatie aan de Havardlaan steen en been klagen over dezevoorziening.

Anders dan in de vrij zakelijke boekjes die OER tot nog toe deedverschijnen, is nu gekozen voor een meer journalistieke aanpak. Deuitkomsten van het studentenonderzoek moeten voor een groterpubliek toegankelijk zijn, vindt het OER-bestuur. Dit academischjaar zullen er nog twee OER-katernen in het U-blad verschijnen.

Toevallig heeft vorige week de Amsterdamse promovendus Wim vanOs gesteld dat docenten er beter van worden als ze viavragenlijsten, zoals OER die gebruikt, hun onderwijs latenevalueren. Studenten blijken goed in staat hun oordeel over dedocent los te koppelen van wat ze vinden van het vak of van huneigen prestaties. Ook al vinden ze het vak saai of scoren zesteevast onvoldoende, dat heeft nauwelijks invloed op het oordeeldat studenten geven, constateerde Van Os.

Hij baseerde zich voor zijn proefschrift weliswaar hoofdzakelijkop gegevens van de Vrije Universiteit, maar de conclusie dat hetonderwijs beter wordt van studentevaluaties geldt waarschijnlijkeveneens voor Utrecht. Waarom het onderwijs vooruit gaat, weet VanOs niet precies. "Docenten die slecht scoren kunnen bijvoorbeeldeen cursus volgen of sleutelen aan de inhoud van hun onderwijs.Maar of ze dat ook echt doen, weet ik niet", zegt hij. "Hoe danook, ze trekken zich kennelijk wel iets van de uitkomsten aan."

AH