'Studie geneeskunde moet korter'

Body: 
De opleidingen geneeskunde en hun vervolgstudies,waarin artsen zich specialiseren, moeten worden ingekort. Dat steltde KNMG voor in de strijd tegen het groeiende tekort aanartsen.

In de huidige opzet duurt het tien à vijftien jaar voordateen student geneeskunde zich huisarts of specialist mag noemen. Deartsenfederatie KNMG wil kritisch bezien of dat niet sneller kan.Waarnemend voorzitter R. Hagenouw zei dat het afgelopen weekend opeen symposium in Scheveningen.

Op de arbeidsmarkt ontstaat de komende tien jaar een tekort vanenkele duizenden artsen, verwacht de KNMG. Precieze aantallen kande organisatie niet noemen, omdat het onduidelijk is of de bijna40.000 artsen die in Nederland staan geregistreerd ook allemaalpraktijk houden.

De gevolgen van het artsengebrek zijn al merkbaar, aldus deKNMG. Huisartsen kunnen met moeite een opvolger vinden voor hunpraktijk. Ook vacatures bij ziekenhuizen leveren nog maar een paarreacties op, terwijl jonge artsen daar vroeger voor in de rijstonden.

Steeds meer vrouwen studeren geneeskunde. "De arts van detoekomst is een vrouw", zei Hagenouw in Scheveningen. Daardoorneemt het tekort aan artsen nog sneller toe, omdat vrouwelijkeartsen eerder dan hun mannelijke collega's kiezen voor eendeeltijdbaan. Niet alleen om hun beroep vol te houden, maar ook omtijd over te houden voor hun gezin.

Wanneer de opleidingen daadwerkelijk worden ingekort, komen erpas tussen 2015 en 2020 meer artsen op de arbeidsmarkt. Daarommoeten er nu al maatregelen worden getroffen, vindt de KNMG.Hagenouw stemt daarom ook schoorvoetend in met het voorstel vanminister Borst dat artsen eenvoudige medische handelingenoverdragen aan verpleegkundigen. Maar optimistisch is hij niet overdeze oplossing, omdat ook aan verpleegkundigen een groot tekortis.

HOP, MtW