Studieboeken

Body: 
Bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven kan binnenkort een grootdeel van de studieboeken uit het raam. Het is de bedoeling datstudenten vanaf voorjaar 2000 alle leerstof uit digitale databankenhalen. Die zullen behalve droge theorie ook video's met geluidbevatten en zelftoetsen. De databanken worden gekoppeld aan hetInternet. Fontys is in mei een samenwerkingsverband aangegaan mettwee grote uitgeverijen van studieboeken, Wolters-Noordhoff enEducatieve Partners Nederland (EPN). Zij steken 12 miljoen guldenin het project. De drie hebben nu ook afspraken gemaakt metcomputergigant Microsoft. Die zal zorgen dat de databanken er echtkomen. Zo'n 20 hogescholen volgen het project op de voet. Zij hopener later de vruchten van te kunnen plukken.