Studiefinanciering Antillen gehandhaafd

Body: 
Studenten op Aruba en de Antillen behouden voorlopig het rechtop studiefinanciering. De beurs is bedoeld om Antilliaanse enArubaanse jongeren ervan te weerhouden naar Nederland te vertrekkenvoor een studie bij een hogeschool of universiteit. Maar deafgelopen jaren bleek het effect nihil: amper 380 Antilliaanseen

Arubaanse jongeren studeerden met een Nederlandse beurs opde

eilanden. De meerderheid - in 1996 bijvoorbeeld bijna 1200 -kwam naar Nederland. Hermans overweegt nu de komst van enkelenieuwe opleidingen op hbo- en universitair niveau te stimuleren,zodat de eilanden een verdere brain drain bespaard blijft. Zolangonderzoek naar de haalbaarheid van deze opleidingen loopt, belooftHermans nu, zal hij de studiefinanciering voor Antilliaanse enArubaanse jongeren handhaven.