Studieschuld

Body: 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit voor het kwijtschelden vande studieschuld van aankomende leraren. Volgens de bond is dat eengoede manier om meer studenten naar de lerarenopleidingen telokken. De bond trekt aan de bel nu bekend is geworden dat hettekort aan leraren de komende vier jaar dramatische vormen zalaannemen. In 2002 heeft Nederland naar verwachting een tekort vanzo'n 44.000 docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Ook hogescholen en universiteiten kampen straks met een tekort,voorspelt de AOb. Verder blaast de bond een plan van oud-ministerRitzen nieuw leven in. De AOb wil de lerarenopleidingen inkorten omwerkloze academici en hbo'ers snel klaar te stomen voor hetonderwijs.