Studievoorlichting op Internet benedenmaats

Body: 
Op bijna de helft van de websites van hogescholen enuniversiteiten worden aankomende studenten niet goed voorgelicht.Dat zegt een jury die prijzen uitdeelt voor de eerlijkstestudievoorlichting.

De prijs voor het beste voorlichtingsmateriaal wordt sinds 1994jaarlijks uitgereikt. Voor het eerst is er ook een winnaaraangewezen voor de studievoorlichting op Internet. Daar kunnenhogescholen en universiteiten nog veel winst boeken, vindt de jury:in bijna de helft van de gevallen zijn de websites niet inorde.

"De meeste instellingen kiezen voor een site met flarden'snelle' tekst. De informatie is daardoor veel te beknopt", zegtJan-Kees Loon van het LDC, het instituut voor studie- enberoepskeuzevoorlichting dat de prijsvraag organiseert. Van dewebsites die wel voldoen, vindt de jury die van de HaagseHogeschool de beste.

Op papier lichten vooral universiteiten aankomende studentengoed voor. De TU Eindhoven werd wat dat betreft als winnaaraangewezen. Maar de brochures die de overige universiteiteninstuurden, waren eveneens aan de maat. Dat is niet het geval bijde hogescholen. Daar voldeed volgens de jury slechts veertigprocent van de inzendingen.

MtW, HOP