Studievrienden over zeven jaar verdwenen

Dit blijkt uit onderzoek van de Utrechtse socioloog Gerard Mollenhorst. In het jaar 2000 vroeg hij ruim duizend mensen tussen de achttien en vijfenzestig jaar met wie ze belangrijke zaken bespraken, bij wie ze wel eens op bezoek gingen en waar ze hun vrienden hadden leren kennen. Zeven jaar later kon hij zeshonderd mensen nog een keer die vragen stellen.

Van de meesten bleek de vriendenkring nog altijd even groot als zeven jaar daarvoor. Alleen was de helft van het ‘sociale netwerk’ vervangen door nieuwkomers. Nog eens twintig procent van de oude vrienden was naar de buitenrand van het netwerk afgedreven.

Mensen kennen gemiddeld negen procent van hun vrienden nog van de middelbare school of de studietijd. Maar het blijkt een fabeltje dat school en studie sterkere vriendschappen zou opleveren: studievrienden verlies je even vaak als andere vrienden.

Uiteraard kunnen mensen lange vriendschappen onderhouden. Maar het blijkt belangrijk om elkaar geregeld tegen te komen. Voor veel vriendschappen geldt: uit het oog, uit het hart.

HOP

Zie voor het onderzoek ook: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7RJAKH
of: www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Overzevenjaarjevriendenkwijt.aspx