Subsidie voor onderzoek naar effectief transport kankergeneesmiddel

Body: 
De Utrechtse post-doc Christianne Rijcken krijgt van Technologiestichting STW 25.000 euro. De subsidie moet haar in staat stellen om de commerciële mogelijkheden te onderzoeken van een nieuwe manier om kankergeneesmiddelen te transporteren.

In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde Rijcken nanodeeltjes gemaakt van polymeren, langwerpige moleculen. Als grondstof gebruikte zij moleculaire bouwstenen, die bij verwarming in een waterige oplossing spontaan compacte, bolvormige nanodeeltjes met een doorsnee van minder dan 100 nanometer vormen.

Deze deeltjes geven geneesmiddelen tegen kanker, die erin worden ingesloten, pas vrij in de kern van de tumor. Dankzij deze nieuwe manier van toediening wordt de schade aan gezond weefsel geminimaliseerd. Omdat de nanodeeltjes bovendien volledig bioafbreekbaar zijn, zijn het veelbelovende nieuwe materialen om geneesmiddelen selectief naar tumoren te transporteren, constateerde Rijcken in het proefschrift, waarop zij op 17 september promoveerde.

Kennelijk zijn de deskundigen van STW het met deze conclusie eens. In een gezelschap dat wordt gedomineerd door jonge onderzoekers van de drie technische universiteiten, ontving ook Rijcken deze week een zogeheten Valorisation Grant. Doel van deze in 2004 in het leven geroepen subsidievorm is onderzoekers de kans te geven om hun wetenschappelijke onderzoeksresultaten marktrijp te maken. Rijcken wordt begeleid door hoogleraar Biofarmacie Wim Hennink, die blijkens de jaarlijkse telling van het Ublad vorig jaar hoog is geëindigd in de strijd om de titel ‘Promotor van het jaar’.

EH