Subsidie voor projecten voor duurzame katalyse

Body: 
Vier katalyseprojecten van de Universiteit Utrecht krijgen subsidie van NWO via het programma ASPECT. De in totaal elf gehonoreerde universitaire projecten verdelen samen drie miljoen euro.

Met dit geld kunnen postdoctorale onderzoekers projecten opzetten om katalyseprocessen in de bulkchemicali├źnindustrie duurzamer te maken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de industrie.

Het programma ASPECT richt zich op de katalyse van chemische processen in de bulkchemicali├źnindustrie, en heeft als doel de duurzaamheid van deze processen te vergroten. Dit gebeurt onder andere door katalysatoren te verbeteren waardoor processen effici├źnter kunnen verlopen.

Met deze nieuwe katalysatoren kunnen nieuwe routes worden ontworpen naar bestaande producten. Ook kunnen duurzame of hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt ter vervanging van de huidige fossiele grondstoffen.

Drie van de gehonoreerde aanvragen van de Universiteit Utrecht worden gedragen door hoogleraar Bert Weckhuysen samen met onderzoekers Andrew Beale en Pieter Bruijnincx. Een vierde komt van hoogleraar Krijn de Jong en Harry Bitter.

(Bron: Perscommunicatie UU)