Superbeoordeling Utrechtse sociologen

Body: 
Het Utrechtse onderzoekprogramma ‘Social networks, solidarity and inequality’ krijgt van de commissie die het Nederlandse onderzoek in de sociologie heeft beoordeeld, een tien met een griffel.

Blijkens het onlangs vrijgegeven visitatierapport is het Utrechtse programma op alle vier beoordeelde aspecten (kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid) excellent. Opmerkelijk is dat ook het Groningse onderzoek op dit gebied (twee maal excellent, twee maal zeer goed) een uitstekende beoordeling krijgt. De twee groepen werken al sinds jaar en dag samen in de landelijke onderzoekschool ICS (Interuniversitair Centrum voor Sociaalwetenschappelijke Theorievorming en Methodenontwikkeling).

De commissie prijst onder meer de cohesie van het sterk op kwantitatief empirisch onderzoek gerichte programma. Daarmee staat de groep van de hoogleraren Werner Raub en Maykel Verkuijten aan het front van de internationale sociologie. Ook in de toekomst kan veel van de onderzoekers worden verwacht, denkt de commissie.

In het licht van het streven van de UU om alle master- en promotieopleidingen onder te brengen in één Utrechtse graduate school is het pikant dat de commissie uiterst lovend is over de goede opleiding van promovendi in de onderzoekschool ICS. De commissie is onder de indruk van de hoge kwaliteit van de onderzoeksprojecten van Utrechtse promovendi. Alle promovendi zijn in staat om een goede vraagstelling te formuleren en die adequaat uit te werken, stelt het rapport.

Dat is mede te danken aan het feit dat promovendi al in het eerste jaar, onder supervisie van hun begeleider, een eerste artikel moeten schrijven. Door ook in de volgende jaren de druk op de ketel te houden, zorgt de leiding van de onderzoekschool ervoor dat alle promovendi tegen het einde van hun vierjarige aanstelling over een portfolio beschikken van in soms hoog aangeschreven tijdschriften gepubliceerde artikelen. Zelfs als je incalculeert dat alleen de allerbeste studenten aio kunnen worden, is dit opmerkelijk, vindt de commissie.