SURF krijgt f. 22,5 miljoen voor ICT

Body: 
Universiteiten krijgen de komende jaren 22,5 miljoen gulden omhet computergebruik in het onderwijs te stimuleren. Die beloftedeed minister Hermans deze week in Eindhoven. Het geld gaat naarSURF, de computerstichting van het hoger onderwijs. Die gaat er eenfonds mee opzetten voor vernieuwing op het gebied van informatie-en communicatietechnologie (ICT). Afzonderlijke universiteitenkunnen geld uit dit fonds aanvragen. Voor het jaar 1999 had dit'SURF-Educatiefonds' al 4,5 miljoen van Hermans op zak. De ministerheeft nu beloofd dat hij ook de komende jaren over de brug zalkomen.Of ook de hogescholen geld krijgen, wilde het ministerie dezeweek niet zeggen.