Symposium Lang leve de tijdelijke docent !?

Een groot gedeelte van de docenten binnen de UU en andere Nederlandse universiteiten heeft een korte tijdelijke aanstelling. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk onder het tijdelijke maar ook het vaste personeel. Ook hebben tijdelijke docenten weinig tot geen toekomstperspectief bij de universiteit.

Als docenten zien wij graag verandering in deze situatie. Hiervoor is een manifest opgesteld waarin oplossingen worden voorgesteld voor de bovenstaande problemen. Om een draagvlak te krijgen voor ons manifest willen wij u vragen het manifest te bekijken en indien u het kan vinden met de inhoud, het hier te ondertekenen. Deze zal begin 2019 worden aangeboden aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Ook organiseren wij een symposium waarin de positie van de tijdelijke docent op de Universiteit Utrecht centraal staat. Op dit symposium zullen docenten uit, maar ook leidinggevenden, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen vanuit de organisatie de kwestie bediscussiëren en vanuit verschillende perspectieven belichten. Gezamenlijk zullen we proberen om werkbare oplossingen te formuleren waarmee we de positie van de docent aan de universiteit kunnen verbeteren. Aansluitend hierop is een borrel om na te praten. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en aanwezig te zijn bij het symposium. We hopen u daar te zien en willen u vragen deze mail en de oproep tot het tekenen van de petitie zoveel mogelijk te delen met anderen!

Symposium: ’Lang leve de tijdelijke docent?!

Wanneer: 14 december 2018, 16:00-18:00

Waar: Aula, Academiegebouw Utrecht

 

Met vriendelijke groeten,

Namens vele docenten aan de UU,

 

Pieter de Bordes (werkgroepdocent en docent-coördinator ASW)

Lisa Dietz (werkgroepdocent Diergeneeskunde)

Bronwyn Henebury (werkgroepdocent Psychologie)

André de Sterke (werkgroepdocent Diergeneeskunde)

Marleen de Vries (werkgroepdocent Psychologie)

 

-       DUB magazine: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/%E2%80%98langere-contracten-voor-docenten-mooi-maar-we-zijn-er-nog-niet%E2%80%99

-       Aankondiging Linked-In: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6468852671250989056