Synchroonzwemmen is weinig blessuregevoelig

Body: 
Op haar achtste begon Jacqueline Maat al met wat toennog kunstzwemmen heette. Echt hoog is ze echter niet gekomen. Telang bij de verkeerde vereniging, denkt Maat. Maar ze voelt erniets voor om in Utrecht te zwemmen. "Utrecht telt landelijk gezienniet echt mee."

Vier jaar lang combineerde ze het zwemmen met turnen. Doordathaar rechtenstudie veel tijd vergt heeft ze nu geen tijd meer omdaarnaast nog twee sporten te beoefenen. Ze heeft het turnen latenvallen. Jammer vindt Maat dat wel, ze zou graag ook een anderesport willen doen. "Maar dan moet het wel iets zijn wat ik leukvind, tennis bijvoorbeeld."

De naam kunstzwemmen is inmiddels vervangen. Het heet nusynchroonzwemmen. Zo'n twee jaar geleden besloot de zwembond totnaamsverandering. "De betekenis van de oude naam klopte niethelemaal en bovendien is er nu internationaal één lijngetrokken.", aldus Maat.

Maat neemt in februari deel aan de Nederlandse KampioenschappenSynchroonzwemmen in Utrecht. Ze zwemt daar op verschillendeonderdelen. Met haar team, dat uit zes dames bestaat en ze gaat ookeen duet zwemmen. Een podiumplaats zit er volgens Maat niet in, zeverwacht dat ze met haar team uiteindelijk niet hoger komt dan eenplaats bij de eerste zes. "Ook bij het duet zal het moeilijkworden, maar bij de vorige twee edities van het NK hebben we eenfinaleplaats gehaald."

Maat heeft inmiddels al acht keer acte de présence gegevenop het NK maar ze is nog nooit Nederlands kampioen geworden. Zezwom ook nog nooit op een EK of WK, wel heeft ze internationalewedstrijden gezwommen tegen clubs uit diverse Europese steden.

De studente is van mening dat ze te lang bij de verkeerde clubheeft gezwommen. "Ik ben van Deventer overgestapt naar Zwolle, inDeventer kwam ik niet verder. Het niveau was daar niet hooggenoeg." Bij haar nieuwe club in Zwolle ziet ze meer perspectief omzichzelf te verbeteren. "Ik zwem nu met mensen die in de juniorenaan het wereldjeugdkampioenschap hebben meegedaan en mijn huidigetrainster was daar toen coach. Soms denk ik er wel eens over omover te stappen naar Nijmegen, dat is een nog betere vereniging.Als ik eerste of tweede wil worden op een NK dan zal ik toch weernaar een andere vereniging moeten." Ze voelt er niets voor om inUtrecht te zwemmen. "Utrecht telt landelijk gezien niet echt mee",aldus Maat.

Ondanks het hoge niveau waarop ze actief is hoeft ze voor haarsport nietveel te laten. "Ik ga gewoon uit en ik ben onlangs nog opwintersport geweest. Je moet de leuke dingen inplannen op demomenten dat het kan." Last van blessures heeft ze zelden,synchroonzwemmen is dan ook een weinig blessuregevoelige sport. Dezwemsters hebben wel allen een neusklem op, als ze dat niet zoudendoen zou de kans op voorhoofdsholte-ontsteking een stuk groterzijn.

Ze traint zo'n tien à vijftien uur in de week, als ze daarde reistijd nog bij optelt komt ze aan ongeveer twintig uur. Vijfkeer per week is ze anderhalf uur in het water te vinden, daarnaastis er nog een half uur droogtraining. Ook doet ze anderhalf uurkrachttraining per week. De studente bezoekt haar trainingen in 'savonds en in het weekend. Maat heeft wel eens aan stoppen gedacht,omdat ze dacht dat ze het synchroonzwemmen niet meer kon combinerenmet haar studie. "Het is moeilijk om het moment van stoppen tebepalen. Als degene met wie ik de duetten zwem stopt dan stop ikmisschien ook."

Mogelijk stopt Maat volgend jaar al met synchroonzwemmen. "Ikmoet dan afstuderen en dan moet je toch een afweging maken of jedoorgaat of niet. Mijn club verleent mij veel medewerking, maar alsik naar een andere club zou gaan moet ik dat nog maar afwachten.Dat zijn dingen die ik nog op een rijtje moet zetten."

Hugo Kamperman