Tekort leraren, economen en informatici

Body: 
Zelfs bij een zwakkere economie blijft er de komendejaren een tekort aan hoger opgeleiden. Wie afstudeert zit dusgebeiteld. Dat geldt voor bijna alle hbo en wo-studies.

Dit voor studenten rooskleurige toekomstbeeld schetst hetResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in zijn nieuweprognoses voor de arbeidsmarkt. Vier jaar terug voorzag hetMaastrichtse instituut voor het eerst tekorten aan hogeropgeleiden. Toen waren er nog veel afgestudeerden werkloos, maarintussen is dat veranderd. Economische groei, hogereopleidingseisen en een groot aantal pensioneringen zorgen voor veelvraag naar hoger opgeleiden. In veel richtingen overtreft hetaantal vacatures nu al de stroom afgestudeerden.

In bijna alle universitaire studierichtingen en ruim tachtigprocent van de hbo-studies zijn de perspectieven goed tot zeergoed. In evenveel gevallen zullen werkgevers problemen krijgen metde vervulling van vacatures. Er zijn maar drie richtingen waarvolgens het ROA een matig perspectief geldt: de universitairekunststudies, hbo personeel en arbeid en sinds kort ook hbobedrijfskunde. Ze zijn te snel populair geworden en leiden op voorberoepen waar weinig ouderen rondlopen. Maar werkloos hoeft niemandte worden. Bijscholing naar perspectiefrijke richtingen zoalseconomie zal snel soelaas bieden.

Echt nijpend voor werkgevers wordt de vraag naar informatici,accountants en leraren. Van leraren wordt voorspeld dat hier dubbelzoveel vacatures komen als afgestudeerden. In het basisonderwijskomen zelfs drie vacatures per afgestudeerde. Om deze tekorten aante pakken is een reeks maatregelen nodig. Het ROA denkt aanuitgestelde pensionering, aanvullende scholing en het inschakelenvan nu niet werkende vrouwen. Dat zijn er vele tienduizenden, heefthet ROA becijferd. Uit ander onderzoek blijkt dat een aanzienlijkdeel van hen weer aan het werk zou willen.

FS, HOP

Zie ook de Analyse.