Theathercollege De zin van het leven

Op donderdag 28 november geeft zenmeester Rients Ritskes een theathercollege met als titel 'De zin van het leven'. In zijn tijd als studieadviseur vroeg Rients aan zijn studenten 'Wat is de zin van het leven' en hij ontdekte dat bijna niemand een ander had. Is het belangrijk om de zin van je leven te kennen?

Het theathercollege vindt plaats in Parnassos en begint om 19.30 uur (deur open vanaf 19.00 uur). Voor meer informatie:  https://www.zen.nl/cursussen/theatercolleges/