Theologie

Body: 
De synode van de drie Samen-op-Weg-kerken hebben ingestemd metvoorstellen om het aantal theologie-opleidingen te beperken. Depredikantenopleidingen van Leiden en die van de Universiteit vanAmsterdam moeten dicht, die van Utrecht en Groningen blijvengehandhaafd. Daarnaast komt er een nieuwe opleiding, gevestigd aande Vrije Universiteit in Amsterdam en bestuurd door de kerken. Debestaande theologie-faculteit van de VU en de (gereformeerde)theologische universiteit in Kampen gaan daarin op. Eind 1999 buigtde synode zich nog eens over de vraag of de plannen financieel rondte krijgen zijn.