Thuisaansluiting Internet voor alle studenten

Body: 
Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrechtkunnen vanaf eind september zonder abonnementskosten en tegenlokaal telefoontarief een thuisaansluiitng krijgen op Internet. Deuniversiteit steekt een half miljoen gulden in het zogehetenStol-project (Studenten Online).

Stol is een initiatief van KPN Telecom en de stichting Surf, diehet computernetwerk voor de gezamenlijke universiteitenexploiteert. Doel van het project is om studenten en medewerkersvan de Nederlandse universiteiten en hogescholen vanaf hunthuiswerkplek tegen minimale kosten Internet - en daarmee ook heteigen instellingsnetwerk - te laten raadplegen. Vorig jaar zomerwerd gestart met een proefproject, dat zo succesvol is verlopen dathet Utrechts college van bestuur heeft besloten om Stol vanaf eindseptember aan alle studenten en medewerkers beschikbaar te stellen.De universiteit steekt tot eind 2000 een bedrag van ruim vijf tonin beheer en exploitatie.

Groot voordeel van de nieuwe service is dat er sprake is vansnelle toegang tot het universitaire netwerk, omdat deze nietverloopt via het, dikwijls trage, publieke Internet, zoals bijandere providers het geval is. Daar komt bij dat deelnemers straksook gemakkelijk kunnen e-mailen, software downloaden ennieuwsgroepen bekijken. Omdat kan worden ingebeld via een telefoon-of ISDN-lijn vanaf de eigen computer thuis, hoeven alleen de lokaletelefoontikken te worden betaald. Internet-abonnementskosten wordenniet in rekening gebracht.

Over enkele weken zullen alle Utrechtse studenten een briefontvangen met het aanbod van de universiteit. Ze kunnen per persoontwee telefoonnummers opgeven van waaruit kan worden ingebeld. Ookkrijgen ze de beschikking over een eigen webpagina. De universiteitheeft met Cap Gemini afgesproken dat deelnemers aan Stol hetMicrosoft office-pakket ter waarde van zestig gulden voor 12,50gulden kunnen aanschaffen. Medewerkers van de universiteit moetenzich via hun faculteit of dienst voor deelname aanmelden.

EH