Tien miljoen voor Centrumgebied

Body: 
De Universiteitsraad gaat toch akkoord met een extra uitgave vanrond tien miljoen gulden voor bouwactiviteiten in het Centrumgebiedvan De Uithof. Drie weken geleden viel de raad over de geringeonderbouwing van de plannen en weigerde zijn fiat te geven. Hoewelde door het college van bestuur gegeven nieuwe informatie deraadsleden nog steeds niet echt kon overtuigen, staakten zij hunverzet, op voorwaarde dat het college dit jaar met een goeduitgewerkt overzicht komt van toekomstige bouwplannen.