Tijdschema verkiezingen medezeggenschapsraden 2021

Van 6 tot en met 8 april 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de studentenzetels in de universiteitsraad en de faculteitsraden en voor de medewerkerszetels in de dienstraden. I.v.m. de semesterindeling van het onderwijs organiseren UCU en UCR hun studentenverkiezingen op een afwijkend moment.

Universiteitsraad

Studenten en medewerkers die zich kandidaat willen stellen voor de universiteitsraad kunnen dit doen van maandag 8 tot en met donderdag 18 maart 2021. Het Centraal Stembureau stelt vervolgens op 29 maart de definitieve kandidatenlijsten vast.

Als je je kandidaat wil stellen voor de U-raad, kun je het kandidaatstellingsformulier downloaden of contact opnemen met Anne Marie Partridge, secretaris van het Centraal Stembureau, 030-253 4355 of a.m.partridge@uu.nl.

Bij voldoende kandidaten geldt onderstaande planning voor de verkiezingen:

·        Dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april 2021: stemgerechtigde studenten en medewerkers mogen stemmen

·        Vrijdag 9 april: bekendmaking van de uitslag van de stemming

 

Faculteitsraden

Voor informatie over en formulieren voor de facultaire kandidaatstelling neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink

Faculteit Geowetenschappen: bestuurssecretariaat.geo@uu.nl

Faculteit Sociale Wetenschappen: Anuschka Mulder

Faculteit Bètawetenschappen: Karin Hens

Faculteit Geneeskunde: Jeanette de Ridder

Faculteit Diergeneeskunde: Lia Luinge

University College Utrecht: Janneke Boonstra (studenten) of Dirk Reedijk (medewerkers)

University College Roosevelt: Jeanette van Gels

 

Dienstraden

Voor informatie over en formulieren voor de kandidaatstelling bij de dienstraden neem je contact op met de betreffende kiescommissie:

Dienstraad UBD: Marcel Kempen

Dienstraad UBU: library.dienstraad@uu.nl

 

 

  Elections schedule 2021

In 2021, elections for the students and staff seats in the University Council, Faculty Councils and Employees’ Consultative Bodies will take place from 6-8 April, 2021.

University Council

Students and staff interested in putting themselves forward as a candidate may do so until Thursday, 18 March 2021. On 29 March 2021, the Electoral Committee will decide on the submitted candidacy lists.

Please download the candidacy list here or contact Anne Marie Partridge, Secretary to the Electoral Committee, 030-253 4355 or a.m.partridge@uu.nl.

If there are more candidates than seats, elections will be held according to this schedule:

·        Tuesday 6 April – Thursday 8 2021                  Elections

·        Friday 9 April 2021                                         Public announcement of the election results

Faculty councils
For information and forms regarding the faculty council candidacy, please contact your faculty electoral committee:

Faculty of Humanities: Gerda Tenkink

Faculty of Law, Economics and Governance: Margje van den Brink

Faculty of Geosciences: bestuurssecretariaat.geo@uu.nl

Faculty of Social and Behavioural Sciences: Anuschka Mulder

Faculty of Science: Karin Hens

Faculty of Medicine: Jeanette de Ridder

Faculty of Veterinary Science: Lia Luinge

University College Utrecht: Janneke Boonstra (students) or Dirk Reedijk (staff)

University College Roosevelt: Jeanette van Gels

 

Employees’ Consultative Bodies

For information and forms regarding the employees’ consultative body candidacy, please contact the electoral committee:

University Corporate Office: Marcel Kempen

University Library: library.dienstraad@uu.nl