Van 16 tot en met 18 mei 2022 vinden de verkiezingen plaats voor de studentenzetels in de universiteitsraad en de faculteitsraden (en enkele vacatures in de personeelsgeledingen van o.a. Beta, GW en UBU). NB I.v.m. de semesterindeling van het onderwijs organiseren UCU en UCR hun studentenverkiezingen mogelijk op een afwijkend moment. 

Universiteitsraad 

Studenten die zich kandidaat willen stellen voor de universiteitsraad kunnen dit doen van dinsdag 8 maart tot en met donderdag 14 april 2022. Het Centraal Stembureau stelt vervolgens op maandag 25 april de definitieve kandidatenlijsten vast.  

Als je je kandidaat wil stellen voor de U-raad, kun je het kandidaatstellingsformulier downloaden of contact opnemen met Anne Marie Partridge, secretaris van het Centraal Stembureau, a.m.partridge@uu.nl

Bij voldoende kandidaten geldt onderstaande planning voor de verkiezingen: 

  • Maandag 16 tot en met woensdag 18 mei 2022: stemgerechtigde studenten mogen stemmen 

  • Vrijdag 20 mei: bekendmaking van de uitslag van de stemming 

 

Faculteitsraden  

Voor informatie over en formulieren voor de facultaire kandidaatstelling neem je contact op met de betreffende kiescommissie:  

Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink 

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink 

Faculteit Geowetenschappen: Leni Redeker 

Faculteit Sociale Wetenschappen: Anuschka Mulder 

Faculteit Bètawetenschappen: Science.Kiescommissie@uu.nl 

Faculteit Geneeskunde: Jeanette de Ridder 

Faculteit Diergeneeskunde: Lia Luinge 

University College Utrecht: Janneke Boonstra  

University College Roosevelt: electioncommittee@ucr.nl 

-----------------------------------------------------------------------------------

In 2022, elections for the students seats in the University and Faculty Councils will take place from 16-18 May, 2022.  (There will also be a vote for a number of staff seeats due to vacancies in the UBU, Science and Humanities councils).

University Council 

Students interested in putting themselves forward as a candidate may do so until Thursday, 14 April 2022. On 25 April 2022, the Electoral Committee will decide on the submitted candidacy lists.  

Please download the candidacy list here or contact Anne Marie Partridge, Secretary to the Electoral Committee, a.m.partridge@uu.nl

If there are more candidates than seats, elections will be held according to this schedule:  

  • Monday 16 – Wednesday 18 May 2022 Elections 

  • Friday 20 May 2022   Public announcement of the election results  

Faculty councils 
For information and forms regarding the faculty council candidacy, please contact your faculty electoral committee: 

Faculty of Humanities: Gerda Tenkink 

Faculty of Law, Economics and Governance: Margje van den Brink 

Faculty of Geosciences: Leni Redeker 

Faculty of Social and Behavioural Sciences: Anuschka Mulder 

Faculty of Science: Science.Kiescommissie@uu.nl 

Faculty of Medicine: Jeanette de Ridder 

Faculty of Veterinary Science: Lia Luinge 

University College Utrecht: Janneke Boonstra  

University College Roosevelt: electioncommittee@ucr.nl 

NB Due to their semester system, UCU and UCR students may have deviating election dates!