Tips nieuw CvB-lid lijken ongewenst

Body: 
'Bedankt, maar de dames moeten zelf solliciteren'.Dat is in het kort de reactie van de Raad van Toezicht (RvT) opbrieven van medewerkers van de Universiteit Utrecht, die kandidatesvoor de vacante positie van derde collegelid hebben aangedragen.Hulp waarom werd gevraagd in de wervingsadvertentie, maar dieuiteindelijk niet gewenst lijkt.

Inmiddels is er een tweede brief uitgegaan van de RvT. Hierinworden de excuses overgebracht voor de eerste. Tevens staat hierindat er vele reacties zijn binnengekomen van de universitairegemeenschap met suggesties. Woordvoerder namens de RvT, J. Kessels,noemt de eerste brief een 'foutje in de communicatie'. "Er gebeurtwel degelijk iets met de tips." Momenteel wordt de eersteselectieronde gehouden.

Eén van degenen die een brief met suggesties heeft gestuurdis L. Visser van het Universiteitsfonds. "Uit onderzoek blijkt datvrouwen pas een reëele kans maken, als minimaal 37,5 procentvan alle kandidaten vrouw is. Omdat in de advertentie stond datvrouwen nadrukkelijk werd verzocht te solliciteren, heb ik eens inmijn eigen kringen gekeken naar kandidaten."

De RvT heeft ook niet naar bijvoorbeeld het Vrouwennetwerkgebeld, dat samen met de Adviescommissie Kwaliteit Onderwijs en deAdviescommissie Kwaliteit Personeelsbeleid een brief heeft gestuurdwaarin zij hun hulp aanbieden. Zij deden de RvT tips aan de handwaar te zoeken naar geschikte vrouwen. Namen noemden zij ziet. E.Veenis van het Vrouwennetwerk: "De RvT heeft ons teruggeschrevendat onze hulp voorlopig niet nodig is. Maar mochten ze zichbedenken dan hebben wij wel een lijstje met geschikte vrouwen."

Kessels zegt niet te weten wanneer Utrecht een nieuw collegelidmag begroeten. Maar gekeken naar de tijd die de Universiteit vanAmsterdam en Erasmus in Rotterdam dit jaar nodig hadden om hun CvBte completeren, kan het nog maanden duren. In Amsterdam duurde hettien maanden, in Rotterdam negen. De invulling van de Utrechtsevacature zal niet makkelijker zijn nu ook Nijmegen zoekende is.Hier en in Gelderland wordt dezelfde naam in de wandelgangengefluisterd: Winnie Sorgdrager. De oud-bewindsvrouwe van D66 isechter net voorgedragen als nieuwe voorzitter voor de Raad vanCultuur.

GK