Toen stond de hele benedenverdieping al in lichterlaaie...

"Een huisgenootje van mij had laatst een pan met olie opgezet.Vervolgens is ze naar haar kamer gegaan zonder nog aan die hele pante denken", zegt Britt, bewoonster van een SSH-kamer op de VanLieflandlaan. "Toen vloog de pan spontaan in de fik omdat die olieontzettend heet werd. Een andere huisgenote hoorde het rookalarmafgaan en ontdekte de brand. Ze wilde de brand gaan blussen, maarherinnerde zich dat de brandslang, die bij ons op de afdelinghangt, water bevat. Brandende olie moet je dus nooit met waterblussen. Inmiddels was de brandweer gebeld. Gelukkig was er eenvriend van een huisgenoot die de deksel op de pan heeft gedaan.Uiteindelijk was de hele keuken zwart van het roet en de kookplaatonbruikbaar verklaard. We hebben toen bij de SSH wel gepleit vooreen schuimblusser, ja."

Meestal lopen branden zoals deze met een sisser af, maar wat doeje, als je in een studentenhuis woont en een huisgenoot veroorzaakteen brand waardoor ook jouw spullen verloren gaan? Als eerste moetje een brandverzekering hebben. Marianne Honkoop, voorlichtster vande Postbank: "Wij hebben ruim 15000 WA-ongevallenverzekeringenafgesloten met studenten. Daar zit dus ook die brandverzekering in.Per jaar zijn er 900 gevallen van schade, niet alleen van brand.Als jouw kamer door brand verwoest wordt door toedoen van eenhuisgenoot of door iets anders krijg je, als je verzekerd benttenminste, altijd uitgekeerd. Maar als je niet verzekerd bent hebje een probleem. Dan kun je nog proberen die ander aansprakelijk testellen. Als dat niet lukt kom je voor erg hoge kosten testaan."

Mienke woont in het studentenhuis aan de Mrg. Van deWeteringstraat dat drie jaar geleden volledig is uitgebrand. Viervan haar huisgenoten hadden geen verzekering en moesten zelf voorde kosten opdraaien. "Hoe het vuur is ontstaan weten we nog steedsniet. Waarschijnlijk door kerstverlichting in de algemene ruimtedie tegen een synthetische shawl hing. We waren bijna allemaalthuis. Een huisgenootje bovenin het huis rook het vuur enwaarschuwde ons allemaal. Toen stond de hele benedenverdieping alin lichterlaaie. Een aantal van ons is via het dak en het balkongevlucht. Ons huis was superbrandveilig, overal hingenbrandblusflessen en bordjes waarde nooduitgang was. Dat heeft onsgered. Twee kamers beneden waren op slot en die zijn door debrandveilige deuren redelijk gespaard gebleven. We hebben toen ineen hotel moeten slapen. Huisgenootjes van mij waren echt alleskwijt, dagboeken en foto's. Vriendinnen van mij kwamen klerenbrengen omdat ik niets meer had. Ik kan er nu makkelijk over pratenomdat het alweer drie jaar geleden is, maar ik raad echt iedereenaan om een verzekering te nemen."

Helaas zijn de meeste studentenhuizen niet zo brandveilig. "Jemaakt wat mee hoor met die gasten, vooral als ze een slok ophebben", lacht Peter Schoonderwoert van de brandweer Utrecht. "Ikzal eens even in de computer kijken. Hierzo, een paar studentenhadden een kampvuur aangelegd buiten op het balkon. Tja, daar iseen balkon toch niet echt voor hè?" Er klinkencomputergeluidjes door de telefoon. "Ah, op de F.C.Donderstraatwaren een paar studenten aan het barbecuen. Het ging ze blijkbaarniet hard genoeg en toen hebben ze er van allerlei oude zooiopgegooid waardoor er een brandje ontstond."

De verhuurders hebben een vergunning nodig als zij meer dan vijfkamers verhuren. Dat houdt in dat er rookmelders, blusmateriaal envluchtwegen moeten zijn. "Maar dan gaan wij kijken om de zaak tecontroleren en dan zie je in de gangen fietsen en kratten bierstaan, deuren die niet goed sluiten, nooduitgangen die niet vrijzijn, -wij komen er altijd in hoor, maar het houdt dan soms in datje eerst fietsen moet weghalen. Wat je ook vaak ziet is dat destudenten niet weten wie er wel en niet thuis zijn en of er nogiemand is blijven slapen, omdat de sociale controle niet zo grootis."

Onlangs heeft de brandweer een filmpje gemaakt voor destadstelevisie, waarbij ook een studentenhuis werd bezocht.Schoonderwoert vertelt dat het niet altijd de schuld van destudenten zelf is, maar ook van de verhuurders. "De studentenerkennen dan wel dat het een grote zooi is, maar ze zijn bang datde huisbaas hen eruit zet als ze er iets van zeggen. Er was eenstudente met een kacheltje dat op gasflessen brandde. Daar is opzich niets mis mee, want in de zomer doen hele gezinnen dat ookveilig in caravans. Maar dan moeten wel alle slangetjes goed zijn.En dan zit zo'n meisje daar met zes reserve gasflessen op haarkamer."

"Twee jaar geleden heeft de SSH in al hun huizen rookmeldersgeplaatst. Maar dan zijn er altijd een paar van die lui die 'snachts terugkomen uit de stad en voor de gein onder de rookmeldereen sigaretje gaan staan roken. Dan gaat dat ding midden in denacht af en dat geeft een boel herrie. Nou, dat hoeft maar een paarkeer voor te komen en dan halen de andere bewoners de batterijenuit de rookmelders. Kijk, dan ben je verkeerd bezignatuurlijk. Feitis gewoon dat als die rookmelders daar hangen dat dat zo'n veertigtot tachtig doden per jaar scheelt. In Nederland dan hè, neeals er zoveel doden alleen in Utrecht zouden vallen, zou het hiereen groot crematorium zijn."

Phaedra Werkhoven