Twee Mozaïeksubsidies naar Utrecht

Bram Hendrawan gaat onderzoeken hoe groot de invloed is van de meer dan honderd in Indonesië nieuw opgerichte regionale omroepen op het na de val van President Soeharto op gang gekomen democratiseringsproces. Sailay Siddiqi buigt zich in het UMC Utrecht over de vraag hoe hartstamcellen kunnen worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan het herstel van de hartfunctie na een hartaanval.

In totaal kende NWO dit jaar twintig Mozaïekbeurzen toe aan jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden. Zij werden geselecteerd uit 114 aanvragers. Ook een aantal van de niet gehonoreerde kandidaten leverde een kwalitatief zeer goed voorstel in. NWO heeft deze kandidaten onder de aandacht van hun universiteiten gebracht in de hoop dat die voor deze kandidaten een beurs uit hun beleidsreserve kunnen vrijmaken.

Zoals ieder jaar zijn de winnaars afkomstig uit alle hoeken van de wereld; van Marokko tot Afghanistan, Indonesië, China en Macedonië. Iets meer dan de helft van de winnaars is vrouw. De meeste kandidaten komen uit de (bio-)medische wetenschappen en uit de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Drie universiteiten springen er dit jaar uit met ieder vier laureaten: de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eind oktober worden de beurzen tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de winnaars uitgereikt.

EH