Tweede Kamer wil extra geld voor onderwijs-begroting

Body: 
Minister Hermans moet het kabinet vragen om extra geld voor hethoger onderwijs. Daar pleit de Tweede Kamer voor. Zeker het hbomoet er geld bij krijgen, maar als Hermans dan toch bezig is maghij ook zijn best doen om extra geld binnen te slepen vooronderzoek. Onder de noemer 'vernieuwingsimpuls' heeft de bewindsmantien miljoen gulden uitgetrokken voor onderzoek. CDA-woorvoerderEurlings had daar geen goed woord voor over. "Kan de ministeraangeven hoe serieus hij dit zelf neemt?", schamperde hij. Hermanstrekt in zijn begroting voor het komende jaar 170 miljoen guldenuit vanwege de groei van het aantal studenten. Het hbo krijgt 92miljoen extra, de universiteiten 78. Eerder becijferde de commissieKoopmans dat universiteiten er jaarlijks ook nog eens tenminste 80miljoen bij zouden moeten krijgen om hun bedrijfsrisico's te kunnenopvangen.