Twijfel over reorganisatie Farmacie, Scheikunde en Biologie

Body: 
In de raden van de faculteiten Farmacie, Scheikunde en Biologiebestaat groeiende twijfel over de manier waarop de reorganisatievan de ondersteunende diensten moet worden uitgevoerd. Deraadsleden van alle drie faculteiten hebben besloten om op 31 maartin een gezamenlijke vergadering hun definitieve standpunt tebepalen. Interim-manager P. Zeegers pleit in zijn reorganisatieplanvoor samenvoeging van de ondersteunende afdelingen onder leidingvan één van de drie faculteitsdirecteuren. Maarverschillende raadsleden zien niet de noodzaak daarvan. Anderzijds:bij Farmacie bestaat inmiddels een stroming die verder wil gaan danalleen de samenvoeging van de ondersteunende diensten en diemisschien zelfs wil nadenken over één faculteit FSB.

Twijfel over reorganisatie Farmacie, Scheikunde enBiologie