Twintig miljoen voor ICT

Body: 
Universiteiten en hogescholen krijgen de komendejaren waarschijnlijk twintig miljoen gulden per jaar om hetcomputergebruik in het onderwijs te stimuleren. Minister Hermansmoet dat geld nog wel ter beschikking stellen.

Het plan is afkomstig van SURF, de computerstichting vanuniversiteiten en hogescholen. Voor het jaar 1999 heeft SURF alvijf miljoen gulden van minister Hermans op zak. De stichtingrekent erop dat de twintig miljoen die zij de komende jaren wilbesteden, ook wel los komt.

SURF ziet een aantal knelpunten op het gebied van informatie- encommunicatietechnologie (ICT) in het hoger onderwijs. Zo is hetniet eenvoudig digitale leerstof op een rendabele manier teontwikkelen. Docenten zijn vaak niet goed geschoold en zijn meerbezig met technologische onvolkomenheden dan met onderwijs.

Van ICT wordt al jaren veel verwacht, schrijft SURF, maar hetlijkt erop dat die verwachtingen "nu eindelijk zullen wordenwaargemaakt". Op het niveau van kleine delen van de leerstof is alde nodige ervaring opgedaan en de infrastructuur ligt er redelijkbij. Daarom kan nu de vernieuwing van hele leerjaren of zelfsopleidingen aangepakt worden.

Het grootste deel van de miljoenen die SURF van Hermans hoopt tekrijgen, is bestemd voor een fonds. Universiteiten en hogescholenkunnen geld uit dat fonds aanvragen voor in totaal vijftien tottwintig ICT-vernieuwingsprojecten per jaar. De eerste aanvragenkunnen nog dit voorjaar ingediend worden.

HO, HOP