U-blad start fotoprijsvraag Millennium

Body: 
Nicole van Lipzig beleeft wel een héél bijzonderemillenniumwisseling. De Utrechtse meteorologe bevindt zich danvanwege haar onderzoek in een hutje op Antarctica. Maar waar bentu?

Het U-blad wil graag in het eerste nummer na de kerstvakantie -te verschijnen op 13 januari - een pagina reserveren voor foto'sdie een impressie geven van de millenniumwisseling van onzelezers.

U kunt uw foto of foto's opsturen (met vermelding van naam,postadres en noodzakelijk geachte informatie over het onderwerp vande foto) tot uiterlijk 9 januari 2000. Adres: Redactie U-blad,Postbus 85.232, 3508 AE Utrecht (of per interne universitaire postnaar U-blad, Bestuursgebouw) onder vermelding van 'fotoprijsvraag'op de enveloppe. De makers van de foto's die geplaatst wordenkrijgen een prijsje.