U-blad tot 8 mei a.s. gesloten

Body: 
De komende twee donderdagen, 27 april en 4 mei, verschijnen ergeen U-bladen. Het eerste nummer na de Paasvakantie verschijnt weerop 11 mei. Ukjes en faculteitsberichten voor die editie kunnen nietmeer verwerkt worden; de redactie is gesloten tot maandag 8 mei. Deredactie en medewerkers van het U-blad wensen de lezers zonnigevoorjaarsdagen toe!