U-raad bekritiseert miljoenenplannen Diergeneeskunde

Body: 
Minimaal honderdvijftig miljoen gulden vooronduidelijke bouwplannen is honderdvijftig miljoen gulden te veel.Zeker als nu al wordt gezegd dat er waarschijnlijk miljoenen meernodig zijn. Ondanks aandringen van het college van bestuur, dedirecteur Diergeneeskunde en de directeur Huisvesting, liet decommissie procesondersteuning van de Universiteitsraad zich nietuitlokken tot een voor het college positieve uitspraak. "Uw krijgtons advies in de U-raad", zei de voorzitter.

De gebouwen van diergeneeskunde zijn toe aan een grondigerenovatie. Hier en daar wordt zelfs gedacht aan nieuwbouw.Aanpassing is nodig omdat een aantal panden niet meer voldoen aande normen van brandweer, milieu en de Wet arbeidsomstandigheden,maar ook zijn onderzoeks- en behandelruimtes niet meer van dezetijd. Daarnaast worden meer studenten verwacht nu de numerus fixusvan 175 mag worden verhoogd naar 225 eerstejaars.

Door een extern bureau zijn verschillende opties voor ver- danwel nieuwbouw uitgerekend, maar exacte keuzes zijn nog nietgemaakt. In het Masterplan waar momenteel aan wordt gewerkt, moetendie wel komen te staan. Voor onderhoud en noodzakelijke vebeteringis tot die tijd wel geld nodig. Het college van bestuur en defaculteit zijn een bedrag van 150 miljoen gulden overeengekomenvoor de jaren 2001 tot 2004.

De U-raad heeft een adviserende stem in deze. De raadsledenvinden de plannen te vaag, ze willen weten waar het geld aanuitgegeven wordt en hoeveel meer geld er in de toekomst nog nodigis. Niet vreemd gezien de overschrijdingen van vorigebouwprojecten. Het argument van het college dat 150 miljoen eenschijntje is gezien het percentage dat Diergeneeskunde uitmaakt vanhet Uithofcomplex, verandert niets aan hun mening. Ook de beloftevan huisvesting dat ze die miljoenen voor 2004 nooit op krijgen endat elk dubbeltje, zoals rector Voorma zei, twee maal dient teworden omgedraaid, waren niet overtuigend genoeg. De voltalligeU-raad zal eind deze maand op de zaak terug komen.

GK