Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas

Op dinsdag 5 november 2019, van 11:30 tot 18:15 uur, vindt in Drift 21 in Utrecht het symposium 'Uitgesproken poëzie: poëzievoordracht in de klas' plaats.

Poetry slam is hip and happening, terwijl de kunst van het memoriseren en declameren geen vaste plaats (meer) heeft in de klas. Vlaanderen heeft declamatie wél in het curriculum opgenomen, Engeland organiseert al jaren een nationale declamatiewedstrijd voor scholen en in de Arabische wereld is een talentenshow voor poëzievoordracht (denk aan The Voice​) immens populair. Missen we iets in Nederland?

Om het belang van uitgesproken poëzie te onderzoeken, organiseren we op dinsdag 5 november 2019 het symposium ‘Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas’. Na het succesvolle symposium ‘Als je goed om je heen kijkt: over poëzie in de klas’ richten we ons dit jaar opnieuw op de kracht van poëzie buiten de bundel: de hardop en luidkeels uitgesproken poëzie.

Het symposium is geschikt voor leraren Nederlands en leraren moderne vreemde talen in het voorgezet onderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs, studenten van de lerarenopleiding, PABO-studenten, vakdidactici en universitaire studenten Nederlands en moderne vreemde talen.

De openingskeynote wordt verzorgd door niemand minder dan Julie Blake, de directeur van de Britse organisatie ‘Poetry By Heart’, die poëziedeclamatiewedstrijden organiseert op scholen en een internationale koploper is op het gebied van memorisatie en declamatie van gedichten in het onderwijs.

De afsluitende keynote wordt gegeven door Ewout van der Knaap, die in zal gaan op de geschiedenis van poëzievoordracht in de klas en het koppelen van declamatie aan de huidige leerdoelen.

Tijdens de twee workshoprondes kunnen deelnemers kiezen uit zes workshops:

  • Julie Blake en Tim Shortis gaan met de deelnemers aan de slag met het inzetten van het memoriseren en declameren van poëzie in het onderwijs.
  • Hans & Monique Hagen laten zien hoe het spelen met poëzie het taalbegrip, taalgevoel en de woordenschat kan vergroten.
  • Yke Schotanus reikt handvatten aan voor het gebruik van poëzie en muziek in de klas.
  • Evelien Verhegge toont wat we in Nederland kunnen leren van de traditie van de ‘declamatieles’ op Vlaamse scholen.
  • Ivan Words nodigt de deelnemers uit om met spoken word aan de slag te gaan.
  • Gia van den Akker verwelkomt de deelnemers in de wereld van de euritmie en besteedt aandacht aan poëzie en beweging.

Programma op dinsdag 5 november 2019, Drift 21, Utrecht:

11:30-12:00 inloop in de hal van Drift 21

12:00-13:10 eerste plenaire sessie (keynote 1, voordracht, poëziecarrousel)

13:05-13:30 pauze in de hal van Drift 21

13:30-14:30 workshopronde 1

14:30-14:45 korte wisselpauze

14:45-15:45 workshopronde 2

15:45-16:15 pauze in de hal van Drift 21

16:15-17:15 afsluitende plenaire sessie (keynote 2, voodracht, poëziecourrsel)

17:15-18:15 borrel in de hal van Drift 21

Voor meer informatie en ticketverkoop, klik hier of volg deze link: https://www.lezen.nl/nl/uitgesproken-po%C3%ABzie-0

Er zijn kaarten met studentenkorting verkrijgbaar. Iedere deelnemer krijgt een boek t.w.v. 16,99 euro mee naar huis.

Het symposium wordt georganiseerd door Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds en de Universiteit Utrecht, en wordt ondersteund door Centre for Humanities.