Uithof krijgt bedrijvengebouw

Body: 
Op De Uithof komt een verzamelgebouw waar startendebedrijven in het biomedisch cluster werkruimte en laboratoriakunnen huren. Het gebouw, het zogenoemde landtongproject, komtboven op de parkeergarage in de 'chicanebocht' van deUniversiteitslaan.

Nog een jaar en dan kan Utrecht zich weer meten met Twente,Groningen en Leiden op het gebied van de life-sciences, aldusrector magnificus H. Voorma.

EGM architecten uit Dordrecht tekenen voor het ontwerp. Op dehuidige garage worden nog twee parkeervloeren gebouwd en daarbovenop komen vier bouwlagen met ruimte voor congressen, studie,kantoren en laboratoria. De exploitatie van het pand is in handenvan stichting Landtong, met in het bestuur twee leden van deuniversiteit en twee van het Universitair Medisch Centrum Utrecht(UMCU).

Er is al contact met potentiƫle huurders diesamenwerkingsverbanden hebben met het Universitair Medisch CentrumUtrecht of universitaire onderdelen. Ook U-Bisys heeft albelangstelling getoond. De hoofdhuurder wordt de stichtingIncubator. Deze organisatie zal ruimte verhuren aan startendebedrijven in het biomedische cluster. De parkeerplaatsen zijnbestemd voor het UMCU en de huurders van de opbouw.

Stichting Landtong levert een kaal kantoorgebouw op, dat zo'n 70miljoen gulden gaat kosten. Geld dat de stichting gaat lenen bijeen bank Volgens het CvB moet de exploitatie sluitend zijn indertig jaar. De eerste vijf jaar wordt naar verwachting nog verliesgedraaid. Voor de inrichting van de laboratoria zorgt stichtingIncubator. Deze wordt in elk geval voor een half miljoengesubsidieerd door de provincie Utrecht. Ook het ministerie vaneconomische zaken wordt om een bijdrage gevraagd.

GK