Uithofbewoners verenigen zich

Body: 
Een groepje enthousiaste Uithofbewoners is bezig metde oprichting van de Uithofbewonersvereniging. Een contactavond ende nieuwsbrief 'Uithof Edition', maakten duidelijk dat er voldoendeanimo voor de vereniging is. De eerste bijeenkomst is op 17september.

De Uithofbewonersvereniging is het vervolg op de 'Uitstuiver',de fictieve vereniging die vorig jaar als 1-aprilgrap gelanceerdwerd door 'De Uitwijk', Trajectum en het U-Blad. Er kwamen toentwee studenten naar de 'oprichtingsvergadering' en zestienstudenten reageerden op de advertentie in het U-blad en Trajectum.Een aantal voor de gek gehouden studenten, was echter enthousiastgeraakt en nam zich voor echt een studentenvereniging op de Uithofop te richten.

John van Rouwendaal (23) is één van deinitiatiefnemers. "Het is de bedoeling dat de vereniging studentensamenbrengt en van de Cambridgelaan een gezellige wijk maakt."

Niet iedereen neemt de Uithofbewonersvereniging echter evenserieus. Zo werd duidelijk toen een tijdelijke naam voor devereniging bedacht werd. 'WODUIS' (wonen op de Uithof isfantastisch), bleek veel bewoners op de lachspieren te werken. Deeerste bewonersbijeenkomst is niet alleen een wervingsactie, maarmoet ook duidelijk maken dat het serieus is met deUithofbewonersvereniging. De bijeenkomst zal rond half zes beginnenmet een maaltijd in het Educatorium (gereduceerd tarief), daarnaeen film in de Uitwijk en eindigen met een afsluitende borrel.

KH