Uitkering brand Delft rond

Body: 
Verzekeraars keren de Technische Universiteit Delft 118,5 miljoen euro schadevergoeding uit voor de brand bij de faculteit bouwkunde, ruim een jaar geleden.

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg is tevreden over de hoogte van het bedrag en ook over de snelheid waarmee de overeenkomst met de verzekeraars tot stand kwam. Volgens hem is de schadevergoeding de grootste die in Nederland ooit is uitgekeerd op één brandpolis. De polis was ondergebracht bij een consortium van zes verzekeraars die het risico op hun beurt hadden afgedekt bij herverzekeraars.

Een deel van de miljoenen zal de TU besteden aan een nieuw faculteitsgebouw. Daarvoor zijn meerdere ontwerpen gemaakt, maar de bouwkosten zijn nog niet bekend. Kort na de brand zei Minister Plasterk dat hij bereid was bij te dragen aan de wederopbouw van de faculteit als dat nodig mocht zijn. Hij noemde de brand de grootste materiële ramp in de Nederlandse universitaire geschiedenis.

HOP