Universitaire bestaan faculteit Geneeskunde officieel ten einde

Body: 
Met de handtekeningen van collegevoorzitter Veldhuis envoorzitter Blijham van de Raad van Bestuur van het UMCU onder eengezamenlijke overeenkomst is op 22 december een einde gemaakt aanhet universitaire bestaan van de faculteit Geneeskunde. Op 1januari zijn alle taken en middelen van de universiteit overgegaannaar de ziekenhuisorganisatie. Het gaat daarbij om een bedrag vanongeveer 120 miljoen gulden. Met uitzondering van de hoogleraren,die in dienst van de universiteit blijven, zijn ook alle 1200medewerkers van de faculteit sinds 1 januari in dienst van hetUMCU.

Universitaire bestaan faculteit Geneeskunde officieel teneinde