Universiteit concentreren op Uithof

Body: 
Het is niet ondenkbaar dat de binnenstadsfaculteitenRechten en Letteren over tien jaar op De Uithof worden gevestigd.De algemene ceremoniƫle functies zullen echter wel in hetcentrum van de Domstad blijven.

Dat zegt hoofd huisvesting A. Sikkema. "Als je rationeel kijkt,is het voordeliger alles op De Uithof te concentreren." In 'dewitte bijbel' waarin het huisvestingsplan tot 2010 van deUniversiteit Utrecht staat verwoord, wordt de vraag opgeroepen nate denken over de toekomst van de universiteit in de binnenstad.Dit naar aanleiding van het vertrek van deUniversiteitsbibliotheek. Volgens Sikkema, is het 'geen dogma' datLetteren en Rechten over tien jaar nog steeds in de binnenstadzullen zitten. "Je moet het beoordelen op functionaliteit enfinanciƫn. Als je de faculteiten naar De Uithof haalt, kosthet geld om hier iets nieuws voor ze te bouwen. Bij verkoop leverende panden in de binnenstad die duur in onderhoud zijn, natuurlijkook het nodige op."

Er zijn verschillende afwegingen te maken voordat besloten wordtde universiteit op De Uithof te concentreren, zegt Sikkema: deidentiteit van de UU, emotie en de aantrekkelijkheid van de panden."Over dat laatste zeg ik: van buiten ja van binnen nee. Met nameRechten heeft veel studenten en dat wringt met de kleine panden.Het is ook fout om een faculteit te veel te versnipperen. InUtrecht zullen altijd wel een aantal panden in de binnenstad wordenbehouden maar of dat nu precies die van Rechten en Letteren zijnbetwijfel ik."

Directeur van de Rechtenfaculteit M. Klein staat niet afwijzendtegenover het idee naar De Uithof te verhuizen. "In de binnenstadzitten is niet voordelig. We hebben onhandige ruimtes en deonderhoudskosten zijn hoog. Ook als we moeten uitbreiden zou dat opDe Uithof waarschijnlijk gemakkelijker gaan. Aan de andere kant isde binnenstad nu een van de trekpleisters. En op folders wordt deuniversiteit altijd gepresenteerd met de oudebinnenstadspanden."

GK

Zie ook het interview met burgemeesterBrouwer-Korf (Achtergrond)