Universiteit ondervraagt eerstejaars

Body: 
'Op welke informatiebronnen heb je je gebaseerd bijje studiekeuze?' 'Is de uitspraak 'De UU heeft goede docenten' vantoepassing?' 'Sluit je huidige opleiding goed aan bij jevooropleiding?' 'Voel je je thuis bij je opleiding aan de UU?' Datzijn enkele van de ruim veertig vragen die de universiteit dezeweek aan 4.511 eerstejaars studenten stelt.

De eerstejaarsenquête - gehouden door het Centrum voorMarketing Analyses - maakt deel uit van de systematische 'monitor'waarmee de UU studenten wil volgen van scholier tot werknemer.Gedurende hun studie krijgen studenten voortaan tijdens hun eersteen derde studiejaar een vragenlijst onder ogen.

"Voor eerstejaars-studenten is dit dé kans om hun mening tegeven over onderwijs en onderwijsvoorzieningen", vindt H.Jelgerhuis, medewerker bij het Universitair Strategisch Programma(USP). Zodra er resultaten binnenkomen zullen die alaanknopingspunten bieden voor eventuele aanpassingen van hetonderwijs van volgend jaar of van universitaire voorzieningen, isde verwachting .

Volgens directeur J. Kessels van USP-Communicatie hoopt deuniversiteit door middel van de enquête ook meer houvast tekrijgen als het erom gaat de studentenoordelen in bijvoorbeeldKeuzegids of Elsevier op waarde te schatten. "In onze enquêtegaat het over méér dan meningen, het gaat ook overfeiten: hoe komt de studiekeuze tot stand, welke informatiegebruiken studenten daarbij, welk beeld van de UU hebben ze of hoedenken ze over de onderwijsvoorzieningen. Als er op dit soortconcrete vragen opvallende antwoorden gegeven worden, dan kunnen wevia diepte-interviews, focus- of gespreksgroepen proberen teachterhalen wat er aan de hand is."

Kessels noemt als voorbeeld de computervoorzieningen bijLetteren. Die zijn onlangs aanzienlijk verbeterd, maar in externebeoordelingen tonen studenten zich er nog steeds ontevreden over."Een verklaring is dat de vraag enorm is toegenomen juist omdat ernu goede voorzieningen zijn. Hetzelfde principe - aanbod genereertvraag - zie je ook bij de aanzienlijk verbeterde sportvoorzieningenvan Olympos."

USP hoopt op een respons van minimaal 40 procent. De studentenmoeten hun formulier vóór 12 november hebbenteruggestuurd. Om de bereidheid om mee te doen te stimuleren, wordter onder de inzenders één 'winnaar' getrokken dieéén jaar collegegeld (2816,- gulden) terugkrijgt.

AH