Universiteit viert Nobelprijs met taart voor iedereen

Body: 
Alle medewerkers van de Universiteit Utrecht en allestudenten werden woensdagochtend verrast met gratis gebak enkoffie. 'Wij' hebben de Nobelprijs gewonnen en dat moet gevierd.Het gebaar van het college van bestuur wordt gewaardeerd. Vooraldoor de studenten die een hele chocoladetaart mee naar huis mogennemen. "Maar wie betaalt dit eigenlijk?'' vraagt een studentinternationale economie.

Dinsdagmiddag om drie uur kreeg A. Raterink, hoofd van derestauratieve verzorging, de opdracht om voor 22.000 personen taartte regelen. "We hebben drie bakkerijen ingeschakeld. Onze eigenbakker De Raad, Bloemstra op de Biltstraat en de Hema. Ik rij nunaar de binnenstad om daar de taarten en gebak af te leveren'',zegt Raterink die zijn vermoeide ogen achter een zonnebrilverbergt.

In restaurant Kappa in het Educatorium verdringen de studentenzich tegen elven rond de gebak- en koffietafels. De meesten vindenhet erg grappig dat juist Utrecht gelauwerd wordt met deprestigieuze prijs. "Omdat we toch als laatste eindigden in deKeuzegids," zegt Neeltje Vincken.

De verbazing onder studenten is groot als een medewerkster roeptdat er hele taarten mee naar huis genomen mogen worden. "Die zijnover." Eerstejaars Martijn Rhebergen en Niek de Jonge aarzelen geenmoment en lopen met een taartdoos met daarbovenop een gebakje opeen schoteltje naar een rustig plekje om hun prooi te verorberen."Wat voor taart het is?" Martijn opent op verzoek de Hema-doos enonthult een vierkante chocoladetaart. Een sympathiek gebaar, vindtMartijn, maar hij had het nog leuker gevonden als de taartafkomstig zou zijn geweest van de Nobelprijswinnaars zelf. Niekzegt dat het toepasselijker was in kwarktaart uit te delen "omdatVan 't Hooft en Veltman iets over quarks hebben uitgevonden".

In de kantine van het Centrumgebouw Zuid moet de taart nogarriveren. De docenten B. Levering en I. Weyers van pedagogiekdoden de tijd met het nuttigen van een kopje koffie. "Gebak isaltijd leuk", zegt Levering. "Wij behoren tot de enkelen die hetnog kunnen hebben", lacht hij terwijl hij de buiken van collega'sbestudeerd. De twee denken dat de Nobelprijs de naam van deuniversiteit goed zal doen, maar dat vooral de studenten in denatuurwetenschappen er profijt van zullen hebben. Levering: "Dehele wereld kent de Universiteit Utrecht nu door die Nobelprijs."Hoewel collega Weyers het een gewaagde stelling vindt, denkt hijniet dat de prijsaller prijzen over twintig jaar weer naar Utrechtzal gaan. "De tendens is dat de onderzoeksscholen bevestigen watmen al weet. Het vernieuwende werk wordt niet door deze scholengedaan, maar door NWO. De universiteit loopt daarmee het risicoachterop te raken." De wat sombere gedachte maakt het enthousiasmeover het gebak er echter niet minder op. "Het komt zo hoor", zegtde kantinemedewerkster.

GK