Universiteit voor Humanistiek

Body: 
De Universiteit voor Humanistiek opende afgelopen maandag nietalleen het academisch jaar, maar tevens haar tweede lustrum. Bijgelegenheid van die tiende verjaardag - te vieren in januari - kentde UvH een eredoctoraat toe aan de dichter Rutger Kopland en aan deAmerikaanse classica en filosofe Martha Nussbaum. Volgens rectormagnificus prof.dr Henk Manschot zijn het "beiden geleerden die inhun werk op een bijzondere manier aandacht schenken aan wat ikkortheidshalve aanduid als 'de menselijkheid van de mens' endaarvoor ook buiten de academische wereld opkomen."

Kopland, in het gewone leven prof.dr Rudi van den Hoofdakker, isbehalve als dichter nog werkzaam als een psychiater die eenmultidisciplinaire benadering van de mens voorstaat. Nussbaum ishoogleraar ethiek en rechtsfilosofie aan de Universiteit vanChicago. "De aantrekkingskracht van haar werkwijze is dat zijcentrale thema's uit de humaniora, zoals het zoeken naar geluk,naar wat het 'goede' leven is, vruchtbaar maakt voor hedendaagsevraagstukken die ook de humanistiek in hoge mate aangaan:vraagstukken die betrekking hebben op wat menswaardig leven is",aldus Manschot bij de openingsplechtigheid. Behalve de rector sprakmaandag óók schrijfster-journalist Elsbeth Etty, dievorig jaar een lijvige biografie van Henriëtte Roland Holstuitbracht.