Universiteiten krijgen miljoenen extra

Body: 
De universiteiten krijgen de komende jaren tientallenmiljoenen meer dan hen vorig jaar beloofd was. Maar ze moeten nogsteeds bezuinigen. Dat blijkt uit de Onderwijsbegroting vanminister Hermans.

Het grootste nieuws dat de begroting voor de universiteiten inpetto heeft, was al eerder bekend: de universiteiten krijgen eenvergoeding voor het groeiende aantal studenten. Uit de begrotingblijkt nu dat het gaat om een bedrag van 55 miljoen gulden volgendjaar, oplopend tot 78 miljoen in 2004. Met dat geld moeten ook deextra eerstejaars geneeskunde en tandheelkunde betaald worden.

Een meevaller in de begroting is de prijscompensatie. Deafgelopen jaren kregen de universiteiten die niet of slechtsgedeeltelijk uitbetaald. Maar Hermans maakt een eind aan dezesluipende bezuiniging. Dat scheelt komend jaar 27 miljoen gulden.Daarbovenop komt ook nog een klein bedrag, drie miljoen, om dekosten te dekken van de invoering van de euro.

Hermans gaat in de begroting nog niet in op het rapport van decommissie-Koopmans. Die kwam onlangs tot de conclusie dat deuniversiteiten te weinig vermogen hebben om bedrijfsrisico's op tevangen. Daarom moeten ze tachtig miljoen per jaar extra krijgen."Als de economie zich gunstig ontwikkelt, moeten we kijken of ergeld naar onderwijs kan en of de universiteiten dan als eerste inaanmerking komen", zegt Hermans desgevraagd. "Maar zo ver ben iknog niet."

Al het extra geld dat de universiteiten toegeschoven krijgen,doet overigens niets af aan de eerdere bezuinigingen van Paars-I enII. Die kwamen opgeteld uit op zo'n driehonderd miljoen gulden. Demeevallers uit de nieuwste begroting brengen dat bedrag terug tot160 miljoen.

De enige universiteit die extra moet bezuinigen, is de OpenUniversiteit voor onderwijs-op-afstand. In 2003, is de verwachting,kan ze wel met vijftien miljoen minder toe. Intussen moet de OUnadenken over haar toekomst: ofwel privatiseren ofwel integrerenmet een andere universiteit.

HOP, HO