Universiteiten maken winst op wachtgelden

Body: 
Een aantal universiteiten maakt winst op dewachtgelden, de uitkeringen die zij hun ontslagen personeel moetenbetalen. Zij krijgen meer vergoed van de overheid dan zeuitbetalen.

De universiteiten klagen al sinds het begin van de jarennegentig over hun wachtgelden. Vanaf die tijd moeten zij zelf dewerkloosheidsuitkeringen betalen van personeel dat zij ontslagenhebben. Daarvoor kregen ze weliswaar een vergoeding van deoverheid, maar die bleef ver achter bij de kosten die zedaadwerkelijk maakten.

Dat is veranderd. Er wordt tegenwoordig minder universitairpersoneel ontslagen. Wie toch op straat komt, blijft vaak kortwerkloos en kost zijn voormalige baas, de universiteit, dus weiniguitkeringsgeld. Uit de jaarverslagen over 1997 (het laatste jaarwaarover cijfers beschikbaar zijn) blijkt dat de universiteitensamen nog slechts tien miljoen tekortkomen op de post wachtgelden.Twee jaar eerder was dat nog zestig miljoen.

Drie universiteiten hielden in 1997 al geld over: Delft,Eindhoven en Utrecht. Zij krijgen meer wachtgeldvergoeding dan zijhoeven te betalen. Anderen spelen bijna quitte en zullen binnenkortwaarschijnlijk ook geld overhouden. Opgeteld over alle jaren vanaf1991 zitten de universiteiten trouwens nog met een flink tekort: zemoesten samen zo'n 200 miljoen gulden bijpassen.

Ondanks de te verwachten overschotten gaan de universiteitenminister Hermans om extra geld vragen. Zij beroepen zich op eentoezegging van voormalig minister Ritzen. Die heeft deuniversiteiten ooit een hogere wachtgeldvergoeding beloofd om eenbezuiniging van 200 miljoen gulden te verzachten. Deze bezuinigingis destijds op de lange baan geschoven, maar binnenkort moeten deuniversiteiten er echt aan geloven.

Daarom willen ze die oude toezegging nu verzilveren.

HOP, HO


Tekort/overschot op wachtgeldbudget per universiteit

.............1997...........1991 t/m 1997

TUD......... 4,2 miljoen... 10,2 miljoen

TUE......... 2,3............ 1,1

UU.......... 1,4.......... -28,5

UT......... -0,2.......... -11,1

KUB........ -0,3........... -2,5

EUR........ -0,5........... -8,5

VU......... -1,6.......... -25,0

RUG........ -1,7.......... -22,4

UM......... -2,3........... -8,6

UvA........ -2,4.......... -56,1

UL......... -3,3.......... -21,9

KUN........ -5,8.......... -26,6

totaal.... -10,2......... -199,9

(Over Wageningen zijn geen cijfersbeschikbaar)