Universiteiten tevreden over 'nieuw' studiehuis

Body: 
De universiteiten zijn tevreden over de nieuwemaatregelen om het onderwijs in de laatste klassen van het vwo teverlichten.

Vwo-scholen mogen het onderwijs in de derde vreemde taal en inhet nieuwe vak algemene natuurwetenschappen (anw) naar eigeninzicht verlichten. De komende drie jaar hoeven ze niet alleonderdelen van die vakken aan de orde te stellen. Zo kunnen ze dewerkdruk voor scholieren verlichten. Scholieren hebben eind vorigjaar gedemonstreerd tegen een te hoge werkdruk in 'het studiehuis',zoals de bovenbouw voortgezet onderwijs is gaan heten.

De vereniging van universiteiten VSNU noemt deze maatregelen"veel wijzer" dan wat staatssecretaris Adelmund vlak voor de Kerstals reactie op de scholierendemonstraties besloot. Toen dacht zenog dat de derde vreemde taal in het vwo niet langer verplichtmoest zijn. En vwo'ers hoefden voortaan niet 200, maar slechts 120uur aan het vak anw te besteden, was toen haar voorstel.

De universiteiten uitten eind december in een brief aan Adelmundhun "grote zorg" over deze maatregelen. Vooral het nieuwe vak anwwordt de dupe, vreesden zij. Dat vak is bedoeld om scholieren meteen talenpakket natuurwetenschappelijke kennis mee te geven.

De VSNU is dan ook blij dat Adelmund op haar plannen isteruggekomen. "De bloem van anw dreigde in de knop gesmoord teworden", zegt een VSNU-woordvoerder. "Dat gevaar is er nu nietmeer."

HO, HOP