Universiteitsdag

Body: 
Foto: Maarten Hartman (© U-blad)
De lunch in het Educatorium, vorige week zaterdagtijdens de Universiteitsdag, was wel het drukst bezochte onderdeelvan die dag. Voormalig minister Wijers en University College-'dean'Adriaansens (links op de foto) hielden tijdens het ochtendprogrammaprikkelende lezingen, waarna zij door U-fonds voorzitter prof.Vliegenthart (ook links) en het college van bestuur (rechts aan detafel) op een broodje werden getracteerd. 's Middags werden degasten door hun faculteiten ontvangen; 's avonds was er eenStudentenbandroute bij de gezelligheidsverenigingen in debinnenstad.

Zie ook de rubriek Redactioneel