Universiteitsraad legt zich niet neer bij collegebesluit

Body: 
De Universiteitsraad wil op korte termijn in overleg treden met de Raad van Toezicht. Onderwerp is het verschil van mening tussen raad en college van bestuur over de reorganisatie van de financieel-administratieve dienstverlening.

In een brief aan het college constateren voorzitter Matthias Jorissen van de U-raad en voorzitter Fred Toppen van de ad-hoc commissie ASC weliswaar tot hun genoegen dat het college van bestuur veel van de adviezen van de Universiteitsraad heeft overgenomen. Zij stellen echter tevens vast dat dat met twee adviezen (over de zogeheten combifuncties en de fysieke concentratie) niet het geval is.

Ondanks het door de raad uitgesproken negatieve oordeel op deze twee punten besloot het college het reorganisatieplan deze week toch vast te stellen om snel te kunnen beginnen met de uitvoering van de plannen. Volgens de wet wordt een collegebesluit in geval van een geschil met de raad echter automatisch vier weken opgeschort, tenzij de raad geen bezwaar maakt tegen verdere voortgang van het proces.

In zijn brief stelt de raad nu nadrukkelijk niet te opteren voor de mogelijkheid het besluit van het college met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn. Daarvoor bestaan er binnen zijn gelederen te veel bedenkingen tegen. Zoals de wet in dit soort gevallen voorschrijft zal de raad het geschil op korte termijn aan de Raad van Toezicht van de UU melden en verzoeken om overleg.

EH