Universiteitsraad neemt begroting aan

Body: 
Elf punten van kritiek had de Universiteitsraad maandagmiddag nog op de begroting voor het komende jaar. Op vrijwel alle punten deed het college van bestuur een concessie. Zo gaat het CvB op centraal niveau meer geld uittrekken voor Focus & Massa en zal er extra ondersteuning aan onderzoekers worden gegeven om subsidie te krijgen bij onderzoeksfinancier NWO. De begroting werd daarop aangenomen.

Alle elf punten waren al een keer eerder voorbijgekomen in de verschillende commissievergaderingen van de Universiteitsraad. Het budget voor Focus & Massa was één van de heikele punten. Er werd oorspronkelijk nauwelijks extra geld uitgetrokken voor de nieuwe focusgebieden. Er was alleen toegezegd dat meevallers in de facultaire begrotingen werden gereserveerd voor F&M.

Dat vond de U-raad niet toereikend. Inmiddels heeft het college van bestuur toegezegd dat de facultaire bedragen door het college met een X bedrag gematcht zullen worden, net als geld dat uit de tweede en derde geldstroom wordt binnengehaald. Nadere afspraken hierover worden in januari gemaakt.

De zorg die de U-raad zette tegenover het optimisme van rector Stoof en derde lid Amman over het binnenhalen van NWO-geld (nu Plasterk de komende jaren tot een totaal van 100 miljoen eerste geldstroomgeld naar NWO overhevelt), uitte zich vandaag in de belofte om onderzoekers meer te ondersteunen bij hun subsidieaanvragen.

De wat kleinere issues waar de U-raad zijn vraagtekens bij zette, leverden wel een aanpassing op maar deze zal niet altijd terug te zien zijn in de begroting. Het gaat dan bijvoorbeeld over de huisvestingskosten, duurzaamheid, bankjes aan de Genève- en Heidelberglaan, de verdere uitwerking van kleinschalig onderwijs en de opname van academic masters in Graduateschools.

Volgens het college van bestuur past het woord duurzaamheid bijvoorbeeld wel in het nieuwe strategisch plan, maar niet in de begroting. Ook de bankjes horen niet thuis in het huishoudboekje - het geld voor een zitvoorziening moet ergens uit het budget komen van de directie vastgoed en campusontwikkeling.

Het kleinschalig onderwijs blijft zeker op de agenda staan, ook al wordt het niet meer specifiek genoemd in de bestuursagenda 2008 van het college van bestuur, waarop de begroting van het komende jaar is gebaseerd. Alleen nieuwe aandachtspunten worden genoemd, maar daarmee worden lopende zaken niet in eens vergeten, lichtte de rector toe.

GK